DISCLAIMER


Artikel 1 | Inhoud van de site

  • Alle inhoud van de website, e-mail, offertes, facturen en andere correspondentie is met grote zorg samengesteld. Mama’s eerste wijntje kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten en aan de inhoud kan geen enkel recht worden ontleend;
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of op andere wijze;
  • Mama’s eerste wijntje is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade van Afnemer, waaronder bedrijfsschade, noch schade geleden door derde partijen;
  • Mama’s eerste wijntje behoudt zich het recht voor deze disclaimer te allen tijde te wijzigen.

 

Artikel 2 | Verantwoord alcoholgebruik

  • Mama’s eerste wijntje verstrekt geen alcoholische Producten aan personen onder de 18 jaar;
  • De inhoud van deze website, email en sociale media van Mama’s eerste wijntje, zoals Facebook en Instagram, is expliciet niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar;
  • Door het Facebook of Instagram account van Mama’s eerste wijntje te liken of je te abonneren op de nieuwsbrief bevestig je 18 jaar of ouder te zijn. Niets mag worden doorgestuurd of op andere wijze beschikbaar worden gesteld aan personen jonger dan 18 jaar;
  • Mama’s eerste wijntje moedigt op geen enkele manier alcoholgebruik tijdens de zwangerschap aan en richt zich in haar communicatie nadrukkelijk niet tot zwangere vrouwen. Dit product is uitsluitend bedoeld te worden geconsumeerd na de bevalling.

Algemene Voorwaarden

Privacy Statement